Szkolenia

Na organizowane przez Centrum Psychoterapii szkolenia zapraszamy studentów ostatnich lat psychologii i pedagogiki, psychologów, pedagogów i psychoterapeutów. Obecnie prowadzimy następujące szkolenia:

 • TERAPIA OSÓB Z ANOREKSJĄ W UJĘCIU SYSTEMOWYM
 • METODY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I NEUROPSYCHOLOGICZNYCH

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez psychologa klinicznego Annę Rominiak. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 608 517 164 info@centrum-psychoterapii.pl

 

TERAPIA OSÓB Z ANOREKSjĄ W UJĘCIU SYSTEMOWYM

Anoreksja dotyka najczęściej młode osoby, inteligentne i wrażliwe, o zaostrzonym zmyśle rywalizacji, ambitne, którym zależy na sukcesach w szkole i życiu. Ale sukces w anoreksji oznacza śmierć. Tak wiele młodej energii - w tak destrukcyjnym celu: samozagłady. Pokażemy, jak systemowe myślenie otwiera możliwości działania dla terapeuty i zmiany dla rodziny. Pokażemy, jak działa system rodziny z anoreksją, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę, zawierać kontrakt terapeutyczny, prowadzić terapię osoby i rodziny.

Zagadnienia: 

1. Zajęcia warsztatowo- wykładowe 

 • - Kryteria diagnostyczne wg DSM – IV i ICD-10
 • - Czynniki ryzyka zachorowania na zaburzenia jedzenia (biologiczne, społeczno- kulturowe, osobowościowe)
 • - Powikłania medyczne
 • - Funkcje jedzenia
 • - Terapia anoreksji w ujęciu systemowym (m.in. poszukiwanie znaczeń, wyjątków, korzyści i kosztów wynikających z posiadania anoreksji)

2. Studia przypadków

 

METODY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I NEUROPSYCHOLOGICZNYCH

Tematy:

 • prezentacja metod - procedura przeprowadzenia diagnozy
 • interpretacja kliniczna - ćwiczenia, analiza przypadków
 • możliwości i ograniczenia testów
 • sporządzanie opinii pod kątem różnych zleceniodawców

Metody omawiane:

 • Test WAIS-R (PL)
 • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
 • próby eksperymentalne
 • Zeszyty Łuckiego

Zapraszam studentów ostatnich lat psychologii oraz psychologów chcących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej.

Czas trwania: od 16.00- 20.00 w piątek, w sobotę od 9.00- 18.00

Liczba osób: Maksymalnie 10