Psychoterapeuta - Psycholog - Poznań

Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu jest ośrodkiem oferującym psychoterapię, konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną oraz szkolenia psychologiczne i warsztaty rozwoju osobistego.

Nasz poznański zespół składa się z grupy psychologów i psychoterapeutów,  posiadających doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji oraz dbamy o rozwój własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W pracy z pacjentami, opieramy się na wiedzy z zakresu wielu podejść w psychoterapii (podejście systemowe, psychodynamiczne, terapia ericksonowska i Gestalt, Analiza Transakcyjna, Analiza Bioenergetyczna). Kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pomagamy osobom dorosłym, doświadczającym trudności emocjonalnych, zmagającym się ze skutkami przewlekłego stresu, osobom z zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu, cierpiącym z powodu depresji i dolegliwości psychosomatycznych, jak również doświadczającym wszelkiego rodzaju subiektywnych trudności i dyskomfortu w życiu codziennym.

Pracujemy też z osobami, które chcą polepszyć jakość swego życia, odzyskać radość i witalność, pełniej przeżywać swe związki, głębiej zrozumieć siebie i motywy swojego postępowania oraz w bardziej świadomy sposób dokonywać wyborów i realizować swoje pragnienia w świecie. 

W ramach pomocy oferujemy:

  • indywidualne konsultacje psychologiczne - pojedyncze spotkanie z psychologiem, mające na celu wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie dalszych sposobów pomocy
  • konsultacje małżeńskie lub rodzinne - jednorazowe spotkanie małżeństwa lub rodziny z psychologiem/dwoma psychologami, służące wstępnemu określeniu charakteru problemu i ustaleniu dalszej pomocy
  • psychoterapię indywidualną – dłuższa forma pracy polegająca na cotygodniowych spotkaniach 
z psychoterapeutą. Czas jej trwania zależy od rodzaju zgłaszanego problemu oraz paradygmatu, w jakim pracuje psychoterapeuta
  • psychoterapię grupową – dłuższa forma terapii, która traktuje proces grupowy, interakcje z grupą oraz psychoterapeutą jako czynnik korygujący i leczący
  • psychoterapię par i małżeństw - dłuższa forma pomocy/pracy, polegająca na regularnych spotkaniach pary małżeńskiej lub całej rodziny z psychoterapeutą
  • diagnozę psychologiczną – 1 lub kilka spotkań z psychologiem, mających na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych), ilorazu inteligencji lub typu osobowości.

Organizujemy również szkolenia psychologiczne oraz warsztaty i treningi psychologiczne (m.in. trening asertywności, komunikacji, autoprezentacji, interpersonalny).

Nasz gabinet znajduje się w centrum Poznania.