centrum psychoterapii

Centrum Psychoterapii i Treningów Psychologicznych w Poznaniu jest ośrodkiem oferującym psychoterapię, konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną oraz szkolenia psychologiczne i warsztaty rozwoju osobistego.

Nasz poznański zespół składa się z grupy psychologów i psychoterapeutów,  posiadających doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji oraz dbamy o rozwój własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W pracy z pacjentami, opieramy się na wiedzy z zakresu wielu podejść w psychoterapii (podejście systemowe, psychodynamiczne, terapia ericksonowska i Gestalt, Analiza Transakcyjna, Analiza Bioenergetyczna). Kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Pracujemy z osobami, które chcą polepszyć jakość swego życia, odzyskać radość i witalność, pełniej przeżywać swe związki, głębiej zrozumieć siebie i motywy swojego postępowania oraz w bardziej świadomy sposób dokonywać wyborów i realizować swoje pragnienia w świecie. 

Pomagamy osobom dorosłym, doświadczającym trudności emocjonalnych, zmagającym się ze skutkami przewlekłego stresu, osobom z zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu, cierpiącym z powodu depresji i dolegliwości psychosomatycznych, jak również doświadczającym wszelkiego rodzaju subiektywnych trudności i dyskomfortu w życiu codziennym.

 

Anna Rominiak – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy. Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu w 1997 r. (specjalność psychologia kliniczna i społeczna)

Najważniejsze szkolenia:

  • kurs z Programowania Neurolingwistycznego ukończony uzyskaniem certyfikatu i tytułu praktyka NLP 1996 - 1997

  • kurs z Analizy Transakcyjnej 101 specjalizacja z psychologii klinicznej w 2002 r.

  • kurs psychoterapii systemowej – indywidualnej, par i rodzin ukończony uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty systemowego (2003 r.)

  • szkolenia z zakresu terapii ericksonowskiej,  analizy charakteru w ramach teorii relacji z obiektem, pracy z ciałem.

Obecnie w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1998 roku praca terapeutyczna pod superwizją doświadczonych psychoterapeutów PTP. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów, warsztatów umiejętności psychologicznych oraz terapii grupowej. Zajmuje się psychoterapią zaburzeń odżywiania, lękowych, depresyjnych i nerwicowych. Prowadzi terapię indywidualną i par.    Wykładowca w Instytucie Psychologii UAM. Pomysłodawca i twórca Centrum Psychoterapii.

Dr Karolina Rajewska-Rynkowska – w 1996 roku ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Szkoliła się w zakresie NLP, analizy transakcyjnej, terapii gestalt i teorii relacji z obiektem. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia z Analizy Bioenergetycznej (metoda psychoterapii uwzględniająca pracę z ciałem stworzona przez Aleksandra Lowena) przygotowującego do uzyskania certyfikatu wydawanego przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej. W przebiegu swej praktyki zawodowej prowadziła diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i dorosłych w poradniach publicznych, jak również w środowisku klinicznym oraz zajmowała się szeroko rozumianą edukacją psychologiczną w obszarze akademickim i biznesowym. Obecnie w pracy terapeutycznej skupia się na relacji z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnych obszarach życia. Jej metoda opiera się na szczególnym uwzględnianiu związku  psychiki i ciała osoby. Związek ten traktuje jako kluczowy czynnik prowadzący do zdrowia i rozwoju osobistego klienta. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej. Należy do Stowarzyszenia Polski Instytut Analizy Bioenergetycznej oraz The International Institute for Bioenergetic Analysis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | WARSZTATY | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY |

 

Psycholog Poznań - Poznański Psychoterapeuta - Gabinet Psychologiczny w Poznaniu - Anoreksja i Bulimia