centrum psychoterapii

Zespół

 

Anna Rominiak – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka; absolwentka psychologii UAM w Poznaniu w 1997 r. (specjalność psychologia kliniczna i społeczna). Przyjmuje psychodynamiczny sposób rozumienia osobowości i wyjaśniania mechanizmów (w ramach analizy relacji z obiektem), jednocześnie korzysta z dorobku innych szkół terapeutycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresyjnych i nerwicowych. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i par. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów, warsztatów umiejętności psychologicznych oraz terapii grupowej.

Przez kilka lat pracowała w Poradni Terapii Uzależnień prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego zajmując się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną i par. Do 2012 r. prowadziła w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UAM zajęcia praktyczne ze stosowania testów psychologicznych, diagnozy paradygmatycznej, treningi interpersonalne oraz ćwiczenia w formie grup Balinta. Obecnie prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w założonym przez siebie Centrum Psychoterapii. Współtworzy Wielkopolskie Centrum Zaburzeń Jedzenia.

Najważniejsze szkolenia i kursy, które odbyła to: kurs z Analizy Transakcyjnej; kurs psychoterapii systemowej – indywidualnej, par i rodzin ukończony uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty systemowego; szkolenia z zakresu analizy charakteru w ramach teorii relacji z obiektem, pracy z ciałem oraz terapii ericksonowskiej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1998 roku pracuje pod terapeutyczną superwizją doświadczonych psychoterapeutów PTP.

 

Aleksandra Gronowska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, psycholog, certyfikowany terapeuta systemowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Od wielu lat kształci się i pracuje w nurcie systemowym. Najważniejsze szkolenia, które odbyła to: Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin, Indywidualnej i Grupowej, “Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w doradztwie dla rodziców”, “Systemowa terapia dzieci i młodzieży”, “Pedagogika traumy oraz doradztwa specjalistycznego”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodku adopcyjno - opiekuńczym, ośrodku rehabilitacyjno - szkolno - wychowawczym, powiatowym centrum pomocy rodzinie, w domach dziecka oraz prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną.

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomaga osobom przeżywającym kryzys, rozstanie, żałobę, cierpiących z powodu depresji, lęku. Wspiera w poszukiwaniu własnej osobistej drogi, głębszym poznawaniu siebie, rozwijaniu swoich zasobów, dokonywaniu zmian, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu dylematów. Pomaga osobom cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości, przeżywających trudności w relacjach z samym sobą lub z innymi.

W ostatnim czasie intensywnie zajmuje się pracą z osobami, które doświadczyły traumy (wypadku, trudnego porodu, urazującej procedury medycznej, przemocy, zaniedbania) i cierpią z powodu objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Prowadzi także rozmowy psychologiczne z rodzicami, w tym także z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi, rozwijające ich kompetencje wychowawcze i wspomagające ich w poszukiwaniu rozwiązań dla trudności w relacjach z dziećmi.

Swoją pracę omawia regularnie podczas superwizjii.

 

Iga Zielińska – Certyfikowana psychoterapeutka, absolwentka 4 - letniej, podyplomowej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Standardy praktyki zawodowej potwierdza certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Od ponad 10 lat prowadzi własną praktykę, pozostając w stałej superwizji. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Dbając o aktualność swej wiedzy, umiejętności i rozwoju własnego, rokrocznie bierze udział w szkoleniach, treningach, konferencjach w zakresie szeroko rozumianej psychoterapii

 

 

 

 

HOME | ZESPÓŁ PORADNIA | TERAPIA | OFERTA | AKTUALNOŚCI | SZKOLENIA | CZYTELNIA | KONTAKT | MAPA STRONY

 

Psycholog Poznań - Centrum Psychoterapii Poznań - Psychoterapeuta Poznań